KBC logo

Връзка с нас

Връзка с нас

0700 16 166

За територията на България

+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

0700 11 555

Здравна линия

Офиси и центрове

Офиси и центрове


Помощ при щета

При здравен проблем

При щета по  Автомобилна застраховка Каско+

При щета по Автомобилна застраховка Каско+

Предявете своята претенция и очаквайте застрахователната компания да се свърже с вас за съдействие.

Уведомление за щета

Претенция за щета можете да предявите:

Чрез Контактния център – на телефон:

0700 16 166

Чрез онлайн известие за щета:

Подайте тук

Като посетите най-близкия офис до вас:

Намерете офис на ДЗИ

В срок до 7 (седем) дни от узнаването, а при кражба и грабеж в срок до 24 (двадесет и четири часа).

Указания при щета

  1. Незабавно пpи настъпването или узнаването за настъпване на застрахователно събитие дa уведомите компетентните органи (КАТ, служба за пожарна безопасност и защита на населението, МВР или дpуги нормативно посочени).
  2. Да предоставите пълни и точни данни за банковата си сметка, по която да се извършат плащанията от страна на застрахователя, освен ако претендирате възстановяване на вредите в натура.
  3. Да извършите необходимите действия за ограничаване на вредите и да следвате указанията на застрахователя.
  4. Да не променяте състоянието на увреденото МПС без писменото съгласие на застрахователя.
  5. Да допуснете застрахователя до увреденото МПС за извършване на оглед.
  6. Да представите на застрахователя писмено поискана информация, данни, документи и други доказателства, имащи пряка връзка с установяване на събитието и размера на вредата.

Необходими документи

При събития на паркинг

  1. Свидетелство за регистрация на ППС
  2. Документ за самоличност / свидетелство за управление на МПС/ на заявителя на претенцията

При ПТП с друго МПС

При самокатастрофа / маневра / увреждане, възникнало по време на движение

При щети по гуми и джанти, вследствие на увредена, неподдържана пътна настилка

При зловредни действия

Природни бедствия

Пожар

Кражба

Свържете се с нас

Phone Icon
0700 16 166

За територията на България

Phone Icon
+359 700 16 166

Номер за връзка от чужбина

Phone Icon
0700 11 555

Здравна линия