Контактен център

Промоционални условия при сключване на застраховка при злополука - Закрила

20/05/2020

ДЗИ, като дружеството с най-дългогодишен опит в сферата на застраховането в България, полага усилия не само в разработването на иновативни и клиентски-ориентирани застрахователни решения, но и в тяхното адаптиране, според динамично променящите се клиентски нагласи, предпочитания и наложени обстоятелства.

С желанието си да бъдем по-близо до нашите клиенти, да помагаме в моменти на необходимост, както и да бъдем по-достъпни, предлагаме отстъпка в размер на 8% от цената на индивидуална застраховка при злополука – Закрила.

Отстъпката е приложима за нови клиенти, като се прилага само за новосключени полици на клиенти, които до този момент не са имали сключена застраховка Закрила или имат, но искат да сключат допълнителна такава, според продуктовите условия.

Промоционалните условия са валидни до 30.06.2020 г. и се прилагат за целия срок на договора.

Повече информация за застраховка при злополука – Закрила, можете да намерите тук.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново