Контактен център

По-добри условия по застраховка КАСКО+ в ДЗИ

05/05/2020

Допълнителна отстъпка при подновяване и при сключване на нова застраховка КАСКО+

ДЗИ е дружеството с най-дълга история и опит на българския застрахователен пазар. Точно за това знаем колко важни за успеха на една компания са нейните клиенти. Настоящата ситуация, която е трудна за всички е моментът, в който ние можем да ги подкрепим, като им предложим по-добри условия, както при подновяване, така и при сключване на нова застраховка КАСКО+.

Някои от клиентите ни вече се възползваха от увеличената отстъпка за кръстосана продажба на застраховка КАСКО+ със застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите, която продължава да бъде валидна.

Компанията ни предоставя и допълнителна отстъпка за нашите лоялни клиенти при подновяване на застраховка КАСКО+. Увеличаваме отстъпката до 25% за клиенти без щети или с малко щети, която се натрупва при всяко подновяване.

По-добри условия ще има и за новите клиенти на ДЗИ. Всички, които сключат застраховка КАСКО+ за моторно превозно средство, което до момента не е било застраховано в ДЗИ, ще получат допълнително 5% отстъпка.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново