Контактен център

ДЗИ се разграничава от зловредни обаждания, извършвани от името на компанията

24/04/2020

ДЗИ информира всички свои настоящи и бъдещи клиенти, че от началото на годината са регистрирани редица обаждания от името  на дружеството,  които рекламират застраховки и предлагат неправомерно услугите ни.

Тези обаждания са нелегитимни и злонамерени и не следва по никакъв начин да бъдат свързвани с ДЗИ.

Обажданията се извършват обикновено в извънработно и нощно време, посредством записано автоматично аудио съобщение и чрез скрит номер. Източникът на информацията за телефонните номера е извън ДЗИ – от публични сайтове и регистри.

Категорично заявяваме, че рекламната и маркетингова политика на ДЗИ се подчинява на изключително стриктни правила и телефонни обаждания се извършват единствено към настоящи клиенти, през Контактния център в рамките на работния ден от 09:00 до 18:00 ч. от видими, нескрити телефонни номера.

Подобни действия от името на ДЗИ се отразяват негативно и уронят престижа на ДЗИ като един от лидерите на застрахователния пазар, поради което незабавно бяха сезирани компетентните институции, с оглед издирване на закононарушителите и прекратяване на действията им.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново