Контактен център

Информация за възможните начини за подаване на претенции и информация за щети по застрахователни полици към ДЗИ в условия на обявената извънредна ситуация с COVID-19

15/04/2020

Уважаеми клиенти,

Като част от най-голямата банково-застрахователна група в България, поставяме на първо място здравето и сигурността на нашите клиенти и служители. Бихме искали да Ви уверим, че ДЗИ следи внимателно развитието на ситуацията и предприема редица допълнителни мерки, изцяло съобразени с всички здравни препоръки и международни практики. С цел осигуряване на максимално удобство за нашите клиенти, както и намаляване до максимум необходимостта от физически контакт, са налични и препоръчани следните дигитални услуги и отдалечени начини за предявяване на претенция:

Застрахователни продукти ДЗИ Общо застраховане

  • Известие за щети по „КАСКО+“ и „Имущество“ - на https://e.dzi.bg/shteti или на телефонен номер 0700 16 166 можете да подадете известие за настъпило застрахователно събитие по застраховка „Каско“ в ДЗИ и по застраховка „Имущество“ в ДЗИ.
  • Проверка на статус по щета - на https://e.dzi.bg/web/guest/check-claim можете да проверите какъв е статусът на вече подадена претенция за щета в ДЗИ, като въведете номера на заведената щета и номера на застрахователната си полица.
  • Онлайн плащане на вноски по застраховки - на https://e.dzi.bg/plastania-na-vnoski можете да заплатите изцяло онлайн вноските по направена застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД.

Също така, ДЗИ Общо застраховане удължава срока за деклариране и завеждане на застрахователни претенции по застраховки „Гражданска Отговорност“, „Каско“, „Комфорт за дома“ и „Комфорт за бизнеса“ от 7 дни на 1 месец от датата на настъпване на застрахователното събитие.

Сроковете за уведомяване за събития по риск „Кражба“, „Пожар“ и „Злоумишлени действия“ не се променят.

Във всички останали случай при необходимост от допълнително съдействие от наши експерти, можете да се свържете с контактния ни център на телефонен номер 0700 16 166.

Застрахователни продукти ДЗИ Животозастраховане

  • Подаване на претенция по имейл за застраховки „Комплексна медицинска помощ“ и „Добро Здраве“ – необходимо е всички изискуеми документи да бъдат сканирани и изпратени на имейл health.claims@dzi.bg
  • Подаване на претенция по имейл за застраховки „Злополука“ с изключение на претенции по застраховка „Трудова злополука“ и рисковете „Смърт“ и „Трайна неработоспособност“ по застраховки „Злополука“ необходимо е всички изискуеми документи да бъдат сканирани и изпратени на имейл Life.BO.Claims@dzi.bg
    За претенциите, изпратени по имейл с размер на обезщетението над 500 лв., се изисква изпращане на оригиналните документи чрез офисите на ДЗИ.
  • Подаване на претенции по застраховки „Живот“ и Рискови застраховки „Живот“, както и претенции по застраховка „Трудова злополука“ и рисковете „Смърт“ и „Трайна неработоспособност“ по застраховки „Злополука“ се извършва чрез офисите на ДЗИ (или ОББ за застраховките, свързани с банкови продукти). 

Допълнителна информация за документите, които е необходимо да предоставите в зависимост от използвания от Вас застрахователен продукт, можете да получите на телефонен номер 0700 16 166 или на корпоративния уебсайт на ДЗИ – www.dzi.bg.

Бихме искали да Ви уведомим, че ДЗИ Животозастраховане, поставя изцяло във фокус върху нуждите на своите клиенти, заради което не съществуват срокове, които да ограничават възможността за подаване и разглеждане на претенции за изплащане на суми, извън давностния срок по Кодекса за застраховането, който е в продължение на 5 години от настъпване на застрахователното събитие.

ДЗИ Животозастраховане ЕАД си запазва правото да изиска документи в оригинал, ако това е необходимо.

С настоящата комуникация бихме напомнили, че в подобен момент, е препоръчително да следваме указанията на Министерството на здравеопазването и Кризисния щаб, да запазим спокойствие и да се опитаме да предпазим както себе си, така и своите близки.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново