Контактен център

ПРОМЯНА НА IBAN НОМЕРАТА НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ СМЕТКИ НА ДЗИ

21/12/2018

Уважаеми клиенти и партньори,

Учтиво Ви напомняме, че старите IBAN номера на „ДЗИ- Общо застраховане“ ЕАД и „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД в бившата СИБАНК ще са валидни до 31.12.2018 год. След тази дата всички премии по сключени застраховки следва да се превеждат САМО по сметките в ОББ АД.  След края на годината преводи към старите сметки няма да са възможни, като същите ще започнат да се връщат обратно.

Пълен списък на старите и нови разплащателни сметки можете да откриете по-долу:

Сметки на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД

Сметки на „ДЗИ Животозастраховане“ ЕАД

Извиняваме се за причиненото неудобство.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново