Контактен център

ОББ Животозастраховане ЕАД е официално вписано в Търговския регистър

22/03/2018

На 15.03.2018 приключи сделката по придобиването на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество“ АД , с което „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД (ДЗИ) стана едноличен собственик на капитала му.  

На 22.03.2018 г. дружеството е официално вписано в Търговския регистър под името ОББ Животозастраховане ЕАД със седалище и адрес на управление бул. Витоша 89 Б, София 1463. С това наименование компанията ще продължи да обслужва клиентите си до пълното си интегриране с ДЗИ, което се очаква до края на годината. Основният фокус в интеграционния процес ще бъдат осигуряването на приемственост и непрекъснатост на бизнес процесите.

Водени от желанието за по-добро фокусиране върху общите цели и приоритети на компаниите, ДЗИ и ОББ Животозастраховане ще имат еднакви управителни съвети в състав:

  • Коста Чолаков – Председател на УС и Главен изпълнителен директор
  • Евгени Бенбасат - Член на УС и Изпълнителен директор „Живото и банково застраховане“
  • Бистра Василева – Член на УС и Изпълнителен директор „Общо и корпоративно застраховане“
  • Стефан Делат – Член на УС и Изпълнителен Директор “Финанси” и “Риск“
  • Дияна Стойнова – Главен търговски директор

Общият пазарен дял на ДЗИ и ОББ Животозастраховане ще бъде 21%, след като близо 400 000 клиенти на ОББ Животозастраховане бъдат прехвърлени към ДЗИ. Този процес се очаква да приключи към края на 2018 г.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново