Контактен център

Основен информационен документ за застраховки „Живот“

28/12/2017

Във връзка с влизането в сила от 01.01.2018 г. на РЕГЛАМЕНТ № 1286/2014 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа от 26 ноември 2014 година, „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД изготви Основен информационен документ (ОИД) за всички спестовни и инвестиционни застрахователни продукти с откупна стойност, които влизат в обхвата на законодателството. Това са продукти, при които дължимата сума зависи от стойността на активи, която се влияе от движението на пазарите и които не са пряко закупени от инвеститора на дребно.

Целта на ОИД е да се даде възможност на нашите потенциални клиенти да могат да разберат  основните характеристики и рискове на продукта, за да могат да ги сравнят с други подобни продукти на пазара. Информацията в ОИД е точна, обективна, ясна и неподвеждаща и служи за основата на която клиентът може да вземе своето решение. ОИД е документ с нетърговска цел и не съдържа маркетингови послания.

ОИД за всички приложими продукти на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД можете да намерите ТУК.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново