Контактен център

Обслужване на щети от събитие "Градушка" в гр. София

17/07/2017

Уважаеми клиенти и партньори,

Във връзка с настъпилото природно бедствие - градушка на 03.07.2017 г. в гр. София, напомняме, че може да се възползвате от следните начини за възстановяване на уврежданията и получаване на обезщетение:

 • „Бърза писта за събитие градушка“ - коректно и максимално бързо решение за клиентите. Обезщетението се определя съобразно реалната стойност на евентуалните разходи по възстановяване на автомобила, като се изплаща на Застрахования или надлежно упълномощено от него лице до 7 работни дни от представянето на последния изискуем документ.

Клиентите следва:

 • да имат включена специална договореност „Доверен сервиз“ или „Официален сервиз“
 • да са заявили изплащане на обезщетение при режима на „Бърза писта за събитие градушка“ в Център за обслужване на щети София Север (кв. Орландовци)
 • да предоставят Банкова сметка за изплащане на обезщетението
 • след възстановяване на уврежданията да предоставят автомобила за оглед

 

 • Възстановяване на уврежданията от градушка в доверен сервиз на ДЗИ, който използва “PDR технология“ – възстановяване на щети от градушка без боядисване.  

В мрежата от доверени сервизи на „ДЗИ-Общо застраховане“  ЕАД на територията на гр. София има сервизи, които използват “PDR технология“ и са в готовност да приемат клиенти

Клиентите следва:

 • да имат включена специална договореност „Доверен сервиз“ или „Официален сервиз“
 • да заявят конкретен сервиз работещ с „PDR технология“ в Център за обслужване на щети София Север (кв. Орландовци)

 

 • Възстановяване на автомобила в „Доверен сервиз“ или „Официален сервиз“

Клиентите следва:

 • да имат включена специална договореност „Доверен сервиз“ или „Официален сервиз“
 • да заявят конкретен „Доверен сервиз“ или „Официален сервиз“ в Център за обслужване на щети София Север (кв. Орландовци)

 

 • Експертна оценка – съгласно методиката на ДЗИ за определяне размера на застрахователното обезщетение

Клиентите следва:

 • да предоставят Банкова сметка
 • след възстановяване на уврежданията да предоставят автомобила за оглед

 

 • По представени разходни документи:

Клиентите следва:

 • да имат включена специална договореност „Доверен сервиз“ или „Официален сервиз“
 • преди започване на ремонта да представят оферта от избрания автосервиз с цел предварително съгласуване стойността на ремонта
 • да предоставят автомобила за оглед след възстановяване на уврежданията, след което се изплаща съгласуваното обезщетение за извършения ремонт.

 

Дирекция „Управление на щети Общо застраховане“

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново