Контактен център

„ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД разпредели годишна доходност по застраховки „Живот“ със спестовен елемент за 2016г.

21/02/2017

„ДЗИ-Животозастраховане” ЕАД разпредели доходност по действащите полици към 31 Декември 2016 със спестовен елемент, които са с право на участие в печалбата от инвестиции на математическите резерви. В посочените лихвени проценти се включва и техническата лихва на застрахователя.

 

 1. Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
  "ДЗИ Селект", "ДЗИ Премиум", "ДЗИ Спринт":

За периода от 01.01.2016 до 31.01.2016г.

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.50%

2.50%

 1. Универсални застраховки "Живот" с техническа лихва 1.3%:
  "ДЗИ Селект", "ДЗИ Премиум", "ДЗИ Спринт":

За периода от 01.02.2016 до 31.12.2016г.

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.60%

1.60%

 1. Спестовни застраховки „ДЗИ АКТИВ+“, „ДЗИ СТАРТ+“ и „ДЗИ Диамант“ с техническа лихва 3.0%:

2016 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

 1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ нов+“ с техническа лихва 2.5%:

2016 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

2.50%

2.50%

 1. Спестовна застраховка „ДЗИ АКТИВ“ с техническа лихва 1.3%:

2016 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

1.30%

1.30%

 1. Застраховка „ДЗИ Капитал”:

2016 година

Лева

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

 1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“  емисия 2014 г.:

2016 година

Евро

Годишен лихвен процент

3.00%

 1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант 12“ емисия 2015 г.:

2016 година

Евро

Годишен лихвен процент

1.10%

 1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант 24“ емисия 2015 г.:

2016 година

Евро

Годишен лихвен процент

1.75%

 1. Застраховка с еднократна премия „Еврогарант“ емисия 2016 г.:

2016 година

Евро

Годишен лихвен процент

0.80%

 1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 4%):

2016 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

 1. Традиционни продукти в продажба преди 01 януари 2009г.(с техническа лихва 3%):

2016 година

Лева

Евро

Щатски долари

Годишен лихвен процент

3.00%

3.00%

3.00%

 1. Застраховки "Живот", свързани с вътрешни инвестиционни фондове:

2016 година

Фонд ДЦК (лева)

Фонд в Евро

Фонд в Щатски долари

Годишен лихвен процент

4.00%

4.00%

4.00%

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново