Контактен център

Увеличаване на срока за завеждане на претенции от градушката над град Пловдив на 15.07.2016г.

16/07/2016

Във връзка със силната градушка, която се изсипа над град Пловдив на 15.07.2016г. и с оглед повишаване качеството на обслужване на клиентите, „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД удължава срока за предявяване на застрахователни претенции свързани с това събитие, като щетите ще могат да бъдат завеждани до 19 август 2016г.  

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново