Контактен център

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПРИСЪЖДАНЕ НА ПОЧЕТНОТО НАУЧНО ЗВАНИЕ “ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” НА ВУЗФ НА ЛЮСИЕН ХЕЙСЕНС

16/02/2016

На 19 февруари 2016 г., от 11.30 часа, в хотел „RIU Pravets Resort”, гр. Правец, ще се проведе тържествената церемония по удостояване с почетното научно звание “Доктор хонорис кауза” на ВУЗФ на г-н Люсиен Хейсенс, изпълнителен директор на KBC Bank & Insurance, член на Изпълнителния съвет на KBC Груп и председател на Надзорните съвети на ДЗИ и СИБАНК.

Събитието се организира съвместно от Висшето училище по застраховане и финанси и ДЗИ.

Отличието се присъжда с решение на академичния съвет на висшето училище, взето на 26 януари т.г., за приноса на Люсиен Хейсенс в управлението и развитието на KBC Bank&Insurance и за създаването на съвместна магистърска програма на ВУЗФ и ДЗИ - “Иновации и бизнес процеси в застраховането”.    

Церемонията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов, а Люсиен Хейсенс ще изнесе академично слово на тема “Банково-застрахователният модел на KBC”.

На събитието ще присъстват ръководствата на ВУЗФ, ДЗИ и СИБАНК, членове на академичния съвет на висшето училище, гости от централното управление на КBC Груп в Брюксел.

Люсиен Хейсенс ще бъде 7-мият носител на почетното звание “Доктор хонорис кауза” на ВУЗФ. 

 

За повече информация:

Мирена Шилева
Началник на кабинета на ректора, ВУЗФ
тел: 02 401 58 32; моб.: 0884 591 822
e-mail: mshileva@vuzf.bg

 

Юлияна Георгиева
Мениджър комуникации и кариерно развитие, ВУЗФ
тел. 02 40 15 807; моб.: 0888 443 096
е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg

 

Майя Викторова
Секретар на Надзорния съвет на ДЗИ
Тел. 02 90 27 168; моб. 0888 253 247
e-mail: maya.victorova@dzi.bg

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново