Контактен център

ПРОМОЦИOНАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА

15/12/2015

Ние от ДЗИ знаем, че адвокатската професия е сложно и отговорно занимание. В последните години тя все по-често се упражнява от адвокати в съдружие. Общите клиенти и съвместната работа на адвокатите-съдружници е предпоставка и за общо застрахователно покритие по задължителната застраховка “Професионална отговорност”.

Като застраховател с богат опит в предлагането на застраховка “Професионална отговорност на адвокати” ДЗИ анализира потребностите на своите клиенти и им предлага решения, отговарящи на техните нужди и очаквания.

От 15.12.2015г. ДЗИ предлага промоционални условия за сключване на застраховка “Професионална отговорност” от адвокатско дружество или съдружие, покриваща отговорността на целия му професионален екип – съдружници и адвокати.

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ*

Пример 1: Адвокатско дружество с 2 съдружници-адвокати, застрахова отговорността им с лимити от 50 000лв. за едно застрахователно събитие (иск) и 100 000лв. за всички застрахователни събития, срещу заплащане на премия от 240лв.

Пример 2: Адвокатско съдружие от 5 адвокати, застрахова отговорността им с лимити от 150 000лв. за едно застрахователно събитие (иск) и 300 000лв. за всички застрахователни събития, срещу заплащане на премия от 880лв.

*представените варианти са примерни и нямат силата на индивидуална ценова оферта

Ако изберете ДЗИ, Вашето адвокатско дружество/съдружие ще се възползва от комплексна застрахователна защита:

  • Застрахователно покритие за целия професионален екип на адвокатското дружество/съдружие.
  • Лимити на отговорност, които Ви гарантират висока степен на защита.
  • Пълно застрахователно покритие без прилагане на самоучастие.

За подробности по условията на промоцията можете да се обръщате към агенциите и офисите на ДЗИ в цялата страна.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново