Контактен център

ДЗИ стартира традиционната есенна кампания по Животозастраховане под надслов: „Живот с перспектива!“

04/11/2015

Перспективата е защита на вашето здраве и доход! В забързания и изпълнен с несигурност свят, в който живеем, защитата на семейството и на личното здраве стават все по-осъзнати нужди. Ето защо, ние от ДЗИ искаме да посрещнем тези нужди и да помогнем на нашите клиенти в трудни ситуации.

Целта на кампанията „Живот с перспектива“ е осигуряването на цялостна и комплексна застрахователна защита чрез водещите продукти на компанията - ДЗИ Селект+, ДЗИ Актив+, ДЗИ Динамик, ДЗИ Best Doctors. Защитата на живота, доходите и здравето, както и осигуряването на средства за непредвидени житейски разходи, са в центъра на нашето предложение към клиентите на ДЗИ Животозастраховане.

В рамките на кампанията ще бъде предлагана и специална промоция по новия продукт ДЗИ Best Doctors – 5 % отстъпка от стандартната тарифа, само за семейни договори сключени през периода на кампанията – 01.10.2015-31.12.2015г.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново