Контактен център

Клиентите на ДЗИ вече могат да завеждат претенции по имуществени застраховки чрез денонощния контактен център на компанията

27/10/2015

Клиентите на дружеството вече могат да подават уведомление за настъпило застрахователно събитие по „Имуществени застраховки“ с телефонно обаждане на денонощния национален телефон 0700 16 166.

Тази услуга се въвежда с цел улесняване и осигуряване на висококачествено обслужване на нашите клиенти.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново