Контактен център

ДЗИ помага на младите хора да направят първите си крачки в бизнеса

05/03/2015

На 13 февруари официално беше сложено началото на проект „Ученически практики“ през тази година в Главната агенция на ДЗИ във Варна. 26 ученици от Търговската гимназия „Георги Раковски“ в града бяха приветствани от зам.-директора и представители на ДЗИ. По време на практиката учениците ще имат възможност да се докоснат до застрахователния бизнес и да почерпят практически опит, ръководени от своите ментори – експерти от компанията. Учениците ще научат повече за смисъла на застраховането, ще се запознаят с продуктите и услугите на ДЗИ в общото застраховане и животозастраховането, ще работят по реални казуси. Защо клиентът е най-важен, как се сключва застраховка, как се прави оглед и завежда щета – това са въпроси, на които те също ще намерят отговор до края на месец юни когато приключва практиката по проекта.

ДЗИ работи и с други специализирани средни училища в страната – Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“ в град Плевен, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ в град Силистра и Професионална гимназия по икономическа информатика „Джон Атанасов“ в град Търговище.

Целта е да скъсим дистанцията между образованието и бизнеса като предоставим възможност на младите хора да придобият практически опит още от ученическата скамейка, за да бъдат конкурентноспособни и подготвени за корпоративния свят, който ги очаква.

Благодарим на колегите, които се ангажират с обучението на учениците от главните агенции във Варна, Плевен, Силистра и Търговище!

През изминалите две години ДЗИ беше активен участник и в проект „Студентски практики, благодарение на който много млади хора направиха своя професионален старт.

Вярваме, че със своите инициативи в тази област ДЗИ изгражда бъдещи специалисти в застраховането и дава шанс на младите хора да стартират успешна кариера.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново