Контактен център

Инструкции при настъпване на застрахователно събитие и последващо подаване на иск за щети за застраховки

Какво да правим при настъпване на застрахователно събитие? 

Изберете вид инцидент:

 
Изтегли уведомление за завеждане на щета

Имуществени щети

Щета по имуществено застраховане може да бъде заведена на място във всеки офис на ДЗИ.

За завеждане на щета по имейл е необходима следната информация:

Моля, изпращайте Вашите уведомления на имейл: claims_property@dzi.bg

В случай че е необходимо извършване на оглед, експертите на ДЗИ ще се свържат с Вас.