Контактен център

ДЗИ стана член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)

03/02/2015

С единодушно решение на УС на КРИБ, кандидатурата на ДЗИ бе официално одобрена и дружеството вече е сред членовете на конфедерацията.

Целите на КРИБ са да работи за подобряване на бизнес средата в България чрез контакти със законодателната, изпълнителната и местните власти, да повишава конкурентоспособността на българската икономика и да насърчава споделянето на добри и успешни бизнес практики.

Конфедерацията обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове, произвежда 75% от БВП и служителите, които обхваща са над 700 000 хиляди. На практика, КРИБ има 66 регионални представителства в цялата страна и обединява 55 браншови организации във всички сектори. 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново