Контактен център

Промяна в името на ЗАД „ДЗИ”

19/10/2012

ЗАД „ДЗИ” е с променено име. След официално вписване в Търговския регистър, наименованието на дружеството става „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД. Промяната е следствие на факта, че едноличен собственик на капитала на „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД е „КБС ИНШУРЪНС” НВ. Дружеството вече не е публично и акциите му не се търгуват на борсата.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново