Контактен център

Имуществена застраховка от ДЗИ: „Домовете са ви скъпи, застраховките им - не!”

01/09/2009

От 1 Септември „ДЗИ-Общо застраховане” АД стартира кампания по „Имуществено застраховане”. В рамките на кампанията клиентите на дружеството могат да се възползват от специалната оферта за 2 месеца подарък. Така на практика, при сключване на застрахователна полица за период от една година, клиентът получава защита за пълния 12-месечен период, като заплаща цена само за 10 месеца.

Предложението на ДЗИ е валидно за всички новосключени полици „Пожар и други опасности” и „Кражба чрез взлом” за периода 01.09 - 31.10.2009 г.

За клиентите на „ДЗИ-Общо застраховане” АД са в сила и други атрактивни отстъпки - за еднократно плащане на премията, за подновяване на застраховката без прекъсване и при липса на щети и др.

Слоганът на настоящата кампания е „Застраховка имущество от ДЗИ - на цената на кофа латекс”.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново