Контактен център

ДЗИ - Общо застраховане АД уведомява своите клиенти, че са предприети мерки за разрешаване на проблемите на сръбската граница.

16/07/2009

Затрудненията на сръбската граница със сертификати “Зелена карта” от стария образец се отнасят за всички застрахователни компании на пазара и решението е единствено в компетенцията на “Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” (НББАЗ).

След постъпили сигнали за проблеми при преминаване на сръбската граница на застраховани лица с валидни Сертификати "Зелена карта" по стария образец (абревиатурата в квадратчето на Сърбия е изписана SCG) на 14.07 2009 г. сме сезирали НББАЗ.

За улесняване на своите клиенти ДЗИ предприема следните действия:

При поискване от страна на застраховано лице "ДЗИ - Общо застраховане " АД ще преиздаде безплатносертификата "Зелена карта" на бланка от новия образец (абревиатурата в квадратчето на Сърбия е изписана SRB и е вкл. Русия) с идентичен срок на валидност.

Преиздаването може да се извърши във всеки офис на "ДЗИ - Общо застраховане " АД срещу връщане на оригиналния Сертификат "Зелена карта".

За спешни случаи на ГКПП "Калотина" е организирана възможност за преиздаване на сертификати "Зелена карта" чрез ползване на услугите на застрахователен брокер, който разполага с офис на границата - "Агенция Шипка" ( Местоположение на границата - трасе влизащи в България, над Митницата). В този случай за преиздаването на сертификати ще се заплаща административна такса на застрахователния брокер за извършената услуга в размер на 5 лв. за леки МПС и 10 лв. за товарни МПС.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново