Контактен център

ДЗИ стартира кампания по имуществено застраховане

19/03/2009

ДЗИ стартира кампания по имуществено застраховане. За повече информация натиснете тук

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново