Контактен център

KBC придоби още 8,679 % от ЗПАД ДЗИ, с което общият размер на притежаваните акции достигна 80,457%.

15/08/2007

На 3 Август KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на 70% от ЗПАД ДЗИ. 
Както своевременно бе обявено, KBC планира да придобие останалите акции и на 13.08.2007 година добави още 8,679 % от ЗПАД ДЗИ, с което общият размер на притежаваните акции достигна 80,457%.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново