Контактен център

Считано от 31.07.2009 г. капиталът на „ДЗИ - Общо застраховане” АД е увеличен от 81 000 000 (осемдесет и един милиона) лева на 131 000 000 (сто тридесет и един милиона) лева

04/08/2009

Капиталът по увеличението, 50 000 000 (петдесет милиона) лева, е записан изцяло от мажоритарния собственик Застрахователно акционерно дружество /ЗАД/ “ДЗИ”, чийто дял от 99.29% е нараснал на 99,56%.

За да видите Удостоверението за актуално състояние, натиснете тук

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново