Контактен център

КАМПАНИЯ ИМУЩЕСТВЕНО ЗАСТРАХОВАНЕ 2019

Ние от ДЗИ предлагаме комплексна защита за твоя дом и твоето домакинство.

За периода от 01 април до 30 юни 2019, по време на традиционната за ДЗИ Великденска кампания, може да сключиш застраховка „Комфорт за дома“ със специална промоционална отстъпка.

С „Комфорт за дома“ имаш възможност за индивидуален избор на покрити рискове за защита на твоето имуществото.

Ние знаем, че имуществото вече не е само физическо, затова разширихме продуктовата ни оферта с иновативно и уникално за нашия застрахователен пазар покритие „Онлайн сигурност“, което осигурява на теб и твоето семейство защита при кражба на самоличност - офлайн и онлайн, при спор с онлайн търговец и при накърняване на репутацията в интернет.

Към всяка застраховка „Комфорт за дома“ можеш да добавиш покритие „SOS за дома“, гарантиращо 24/7 съдействие и помощ от специализиран техник или възстановяване на разходи при аварийни ситуации, както и спешно завръщане в застрахованото жилище в случай на настъпило застрахователно събитие.

Можеш да надграждаш своята застраховка с други допълнителни покрития като Кражба на домашно имущество, Земетресение, Гражданска отговорност към трети лица, Злополука и с други рикове, съобразно индивидуалните нужди от защита.

Всеки наш лоялни клиент, който подновява своята застраховка в ДЗИ, има възможност да се възползва от процедурата „бърза писта“ за изплащане на щети с обявен предварителен размер до 500 лв. без оглед на увреденото имущество.

За твое удобство процесът по сключване на застраховка  „Комфорт за дома“ е улеснен чрез готови пакети от покрития, без описи, с лесно определяне на застрахователната сума и бързо изчисляване на премията

Погрижи се за сигурността на твоя дом с ДЗИ!

Повече информация за застраховка имущесто „Комфорт за дома“ можеш да намериш тук.

Поискай оферта бързо и лесно през нашата онлайн платформа.

Период на кампанията: от 01.04. до 30.06.2019г.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново