Контактен център

„ЗАКРИЛА“ - ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

Закрила представлява индивидуална застраховка „Злополука“, която предоставя цялостна застрахователна защита срещу събития вследствие на злополука, свързани с живота, здравето и телесната цялост на застрахованото лице.

С избора на застраховка Закрила защитаваш живота и здравето си при злополука, както и това на своите близки.

Закрила е застрахователна програма, която ти осигурява допълнителна финансова защита и спокойствие при:

  • най-често срещаните злополуки в ежедневието – изгаряния и счупени кости;
  • временна неработоспособност вследствие на злополука;
  • инвалидност над 50% вследствие на злополука или ПТП;
  • оперативно лечение на органи и системи вследствие на злополука;
  • най-тежките събития вследствие злополука.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ЗАСТРАХОВКА „ЗАКРИЛА“?

  • Застраховат се здрави лица на възраст от 16 до 69 години;
  • Не се застраховат лица с трайно загубена или намалена работоспособност или определен вид и степен на увреждане над 50%;
  • Застрахователна програма, подходяща за цялото семейство.

КАКВО ВКЛЮЧВА ЗАСТРАХОВКА „ЗАКРИЛА“?

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия зависи от избрания пакет и може да бъде месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКА „ЗАКРИЛА“?

Можеш да сключиш застраховка Закрила в цялата клонова мрежа на ДЗИ, в офисите на ОББ, както и при нашите партньори.

ПРОМОЦИОНАЛНИ УСЛОВИЯ

При сключване на застраховка Закрила в срока на кампанията и разсрочване на плащането на тримесечна, шестмесечна или годишна база, получаваш 5% отстъпка при сключване на застраховка Каско или Комфорт за дома до 30 юни 2019 г.

Отстъпката в размер на 5% се начислява от и прилага към калкулираната и оферирана стойност на премията по застрахователна програма Каско или Комфорт за дома. Промоционалната кампания е в срок от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г.

За повече информация относно отстъпките, предлагани от ДЗИ, може да свържеш с наш агент.

Информационен документ за застрахователния продукт

Брошура пакет "Закрила"

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново