Контактен център

Застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука за често пътуващи в чужбина лица с асистанс”

Ако обичате да пътувате често в чужбина или се налага да го правите, защото работата Ви го изисква, възползвайте се от предложението на ДЗИ, за да получите съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване. Тази застраховка предлага защита за Вашето здравословно състояние независимо от броя на пътуванията, които ще предприемете в рамките на една година.

 

За кого е предназначена?
 

 • За тези, които пътуват с цел туризъм – самостоятелно или организирано в група
 • За тези, които пътуват с цел работа – самостоятелно или чрез работодателя си
 • За тези, които пътуват с цел упражняване на спортна дейност
 • За тези, които пътуват често в командировка

 

Какво застраховаме?

 

Застраховката се предлага в два основни пакета – Покритие „Класик“ и Покритие „Екстра“.

Покритие „Класик” предоставя покритие за направени разходи и за получени услуги:

 • медицинска помощ и лечение в амбулаторни и болнични условия, включително спешна стоматологична помощ
 • разходи за репатриране
 • предаване на съобщения и промяна на резервации
 • доставка на медикаменти
 • правна помощ

 

Покритие „Екстра” включва покритите рискове на покритие „Класик“ и също така изплащане на обезщетение при:

 • смърт от злополука
 • трайна загуба на работоспособност от злополука
 • разходи за болничен престой
 • посещение на близък/роднина

 

Тези два основни пакета могат да бъдат разширени с Допълнителни покрития по избор на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия.

Забавяне на пристигането и загуба на багаж включва покритие за направени разходи при:

 • забавяне на пристигането на багаж
 • загуба на багаж

 

Обща Гражданска отговорност включва изплащане на обезщетение до размера на договорения лимит на отговорност.

 

Колко ще Ви струва?

 

Премията се определя съгласно тарифата на застрахователя в зависимост от избрания лимит на отговорност за медицински разходи, избраните допълнителни покрития, срок и цел на пътуването, възраст на застрахованото лице.

За по-конкретна информация може да се свържете с представител на нашата търговска мрежа или да се обадите на националния телефон на ДЗИ 0700 16 166.

 

Как мога да се застраховам?
 

Застраховката може да се сключи във всеки от офисите на ДЗИ или в офисите на нашите търговски посредници.

 

Общи условия

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново