Контактен център

Замразени продукти срещу разваляне

Какво застраховаме?

Замразени/охладени продукти, съхранявани в хладилни складове/камери, за които има сключена застраховка „Индустриален пожар“ или „Пожар и други опасности“ и които са застраховани по Специалните условия за застраховане на машини и съоръжения,

срещу разваляне в резултат на повреда на хладилните съоръжения и последващото я:

  • повишаване или намаляване на температурата на охлаждане;
  • изтичане на хладилен агент;
  • нарушаване на необходимата концентрация на газ при съхранение на продуктите в контролирана газова атмосфера.

Срок на застраховката – обичайно за срок от една година.

Застрахователна сума – за съдържанието на всеки хладилен склад/камера се определя въз основа на цената на очакваната максимална наличност (количество) на замразени/охладени продукти в него.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователна премия (цена на застраховката) – определя се по тарифа на Застрахователя въз основа на вида на замразените/охладените продукти, застрахователната сума, рисковите обстоятелства, обхвата на застрахователното покритие, срока на застраховката и договорените самоучастия.

 

Как може да се застраховате?

Като попълните кратък въпросник и си изберете подходящо застрахователно покритие. Можете да сключите полица в офисите на ДЗИ или при нашите посредници.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново