Контактен център

Ново предложение за по-добра застрахователна защита и адекватна доходност от „ДЗИ – Животозастраховане“ ЕАД!

20/10/2016

В навечерието на традиционната есенна Семейна кампания, водени от стремежа си винаги да даваме нещо повече на нашите клиенти, сме горди да Ви представим новия продукт на ДЗИ Животозастраховане – ДЗИ Премиум. Това е подобрена универсална застраховка „Живот“ с атрактивно спестовно предложение и засилена рискова защита, покриваща всяка ситуация. Продуктът стартира от 03.10.2016 г.

С ДЗИ Премиум ние продължаваме своята мисия да предоставяме най-добрата застрахователна защита, осигурявайки спокойствие срещу настъпването на всякакви непредвидени житейски ситуации и се стремим да отговорим на основните клиентски нужди - рискова защита и спестяване.

„ДЗИ Премиум е алтернатива на пенсионните продукти, като в добавка на характерната за ДЗИ комплексна застрахователна защита предлага отлична доходност и може да бъде продаван и на лица в предпенсионна възраст, които имат нужда от спестяване за пенсия.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново