Контактен център

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ НА ДЗИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Като част от най-голямата банково-застрахователна група в България, поставяме на първо място здравето и сигурността на нашите клиенти и служители. Бихме искали да Ви уверим, че ДЗИ следи внимателно развитието на ситуацията и предприема редица допълнителни мерки, изцяло съобразени с всички здравни препоръки и международни практики.

Вече Ви уведомихме, че за нас основен приоритет са живота и здравето на нашите клиенти и служители. С цел гарантиране на максимална сигурност и намаляване на необходимостта от физически контакт, бихме искали да Ви напомним, че можете да се възползвате от следните дистанционни алтернативи:

Клиентите могат да се възползват от облекчена процедура при подновяване на изтичащи полици

Предвид създадената обстановка, в резултат на откритите положителни резултати на Коронавирус (COVID-19) на територията на Република България, обявената международна пандемия от Световната здравна организация (СЗО) и решението на Министерски съвет за обявяване на кризисна ситуация в рамките на Република България, се обръщаме към всички наши клиенти, с молба да следват текущите указания на Министерство на здравеопазването и запазят спокойствие.

Основен приоритет на ДЗИ Животозастраховане ЕАД е да поддържа и гарантира високо ниво  на обслужване на своите клиенти, независимо от създалите се условия. Като част от стратегията за дигитализация на застрахователния си бизнес, ДЗИ Животозастраховане стартира партньорство с платформата за онлайн диагностициране Healee

Застраховката от ДЗИ ще бъде допълнителна финансова подкрепа за заболелите медицински служители към обезщетението от 800 лв., с което Столична Лекарска Колегия на БЛС ще покрепи всеки един от членовете си. СЛК отпуска средствата от Фонда за взаимопомощ, който беше създаден на 12 март т.г. за подпомагане на колеги, работещи в условия на COVID-19.

Обявената пандемия от COVID-19 неминуемо се отразява негативно на почти всички бизнеси и поставя сложни предизвикателства пред работодателите в множество направления, включително управлението на операционния риск за организацията

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново