Контактен център

Застраховането е спокойствие, сигурност и осигурена грижа за вас и за най-ценното.
Специфичните нужни и изисквания, които имате, могат да бъдат удовлетворени от знанията на ДЗИ, професионалният екип и гъвкавите решения, които подготвяме индивидуално в отговор на динамичното ви ежедневие.
Тук ще получите отговор на въпроси, свързани с:

  • оптимално подсигуряване на  вашите активи: имущество, автомобили и дейности
  • спокойно и обезпечено осъществяване на вашите бизнес пътувания и ваканции
  • гарантиране и подсигуряване на бъдещето за Вас и хората, които обичате чрез  уникалните услуги на ДЗИ в областта на Животозастраховането

За застрахователна консултация и избор на оптимална услуга можете да се обръщате към:

Биляна Димитрова 02/9027358 bilyana.k.dimitrova@dzi.bg
Вяра Манева 02/9027106 vyara.maneva@dzi.bg
Георги Кадрев 02/9027072 georgi.kadrev@dzi.bg
Емилия Кръстева 02/9027059 emilia.krysteva@dzi.bg
Иван Минчев 02/9027302 ivan.minchev@dzi.bg
Иванка Симеонова 02/9027370 ivanka.simeonova@dzi.bg
Камелия Георгиева 02/9027395 kamelia.georgieva@dzi.bg
Катя Владимирова 02/9027376 katya.vladimirova@dzi.bg
Кристина Николова 02/9027364 kristina.nikolova@dzi.bg
Лилия Стоянова 02/9027063 liliya.stoyanova@dzi.bg
Мариана Чолакова 02/9027134 mariana.cholakova@dzi.bg
Мартин Николов 02/9027116 martin.nikolov@dzi.bg
Наталия Аврова

 02/9027078

natalia.avrova@dzi.bg
Пенка Костадинова 02/9027022 penka.kostadinova@dzi.bg
Симеон Гоцев 02/9027356 simeon.gocev@dzi.bg

Вие избирате към кого да се обърнете!