Контактен център

ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕВОЗВАЧА НА ТОВАРИ ПО ШОСЕ"

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застраховката покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до този на доставянето му, съгласно гл. IV от Конвенцията. Покритието е ограничено 8.33 SDR, съгласно протокола към Конвенцията (CMR).

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

В зависимост от района в който се извършват автомобилните превози застраховката е валидна на територията на Европа или Европа и Азия.  


 

Действието на застраховката е в съответствие със закона за автомобилните превози / в сила от 17.09.1999 г./ или Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на товари /CMR/ и Общите условия за застраховка „Отговорност на превозвача на товари по шосе.

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

Застраховката покрива отговорността на превозвача за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до този на доставянето му, съгласно гл. IV от Конвенцията. Покритието е ограничено 8.33 SDR, съгласно протокола към Конвенцията (CMR).

ТЕРИТОРИАЛНА ВАЛИДНОСТ

В зависимост от района в който се извършват автомобилните превози застраховката е валидна на територията на Европа или Европа и Азия.  


 

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.