Контактен център

Техническо застраховане

ДЗИ предлага широка гама от технически застраховки, покриващи щети  от изграждане/ монтаж, до специфични покрития за ел. техника и авария на машини.

Подходящи за бизнес клиенти.

Застраховане на електронна техника

Всички рискове при изпълнение на строителните работи

Всички рискове при изпълнение на монтажа

Застраховка на машини и съоръжения

Машини и съоръжения, предоставени на лизинг

Замразени продукти срещу разваляне

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.