Контактен център

Земеделски култури

За кого е предназначена?

Физически и юридически лица, собственици, арендатори или ползващи земя под наем за отглеждане на земеделски култури.

 

Какво застраховаме?

Застраховат се земеделски култури и реколтата от тях - овощни, полски и зеленчукови култури, лозя, ягоди, малини, къпини, разсадници, маточници, вкоренилища, разсади и семенилища, цветя за семе и продажба, култури в отопляеми парници и оранжерии и други култури отглеждани с производствена цел.

Покрити рискове

Застраховката покрива преки количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

  • Градушка
  • Буря
  • Проливен дъжд
  • Пожар
  • Осланяване
  • Наводнение

За есенни житни култури – се предлага допълнително покритие срещу рисковете:

  • Измръзване
  • Изтегляне
  • Киша
  • Задушаване 

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия се определя в зависимост от посевната площ на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраните рискове или комбинация от тях.
Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски. Отстъпки от премията: Бонуси за ниска квота на щетата през предходните години, отстъпки при еднократно или разсрочено за плащане на премията до определена дата, Отстъпки за комплексно застраховане, Специални отстъпки, Други бонуси.

 

Как мога да се застраховам?

Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец във всички офиси на компанията или при нашите посредници.

 

PDF файлове

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново