Контактен център

Error message

 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
 • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.

Пътуване в светът на ДЗИ

За да улесним вашето кариерно пътуване във всички дестинации, ние поставяме акцент на обучението и развитието.

 • Всеки има таланти. Да предизвикат реализирането на най-доброто при всеки от нашите кариерни пътешественици и да осигуряват необходимите инструменти и условия за това е постоянна задача на ръководителите на екипи и на Дирекция Човешки ресурси и съществена част от системата за Управление на таланта в ДЗИ

Ето какви са възможностите:

 • Програми за развитие за тези, които искат да стигнат до най-високите точки в Света на ДЗИ. Организираме редица програми на групово ниво (KBC Group) за пътешествениците с висок потенциал – с фокус върху теми от организационно и стратегическо естество.
 • Разработени са разнообразни програми за обучения, включващи и Вътрешния тренинг център на ДЗИ, съпътстващи цялото кариерно пътуване, за да поддържат постоянно високо ниво на пътешествениците.
 • В стремежа да предлагаме все повече възможности на нашите пътешественици и да привличаме все повече ресурси, ние реализираме проект за обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 • Индивидуалната годишна Оценка на представянето е важна част от възнаграждаването на приноса на пътешествениците, както и от планирането на по-нататъшното им развитие в Света на ДЗИ. Тя е част от политиката ни на откритост, включваща постоянна и неограничена от йерархичните нива обратна връзка.
 • За нас удовлетвореността на нашите пътници е от ключово значение и за да я поддържаме на ниво, предлагаме разнообразие от инициативи, с които гарантираме запомнящо се пътуване.
 • Атрактивната система от придобивки за пътешествениците служи за възстановяването на силите им по пътя.

Проект за обучение по ОПРЧР

 • В подкрепа на корпоративната си стратегия за развитие на своите служители ДЗИ представи и успешно защити проект за обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.
 • Амбициозният проект е с продължителност 12 месеца и включва обучения за 446 служители по 9 ключови компетенции: Управление на хора и екипи, Управление на промяната и стратегическо мислене, Английски език, Работа с електронни таблици – анализ на данни, Управление на времето, Управление на проекти, Работа в екип и ефективна комуникация, Мотивационно обучение за ефективно договаряне на финансовите пазари и Мотивационно обучение за надграждане на продажбени умения.
 • Ние вярваме, че инвестирането в компетентността на служителите ни и по този начин в повишаване на качеството на обслужване на клиентите ни е наше конкурентно предимство, което ще продължи да дава добавена стойност на компанията.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново