Контактен център

Пътуване в светът на ДЗИ

За да улесним вашето кариерно пътуване във всички дестинации, ние поставяме акцент на обучението и развитието.

  • Всеки има таланти. Да предизвикат реализирането на най-доброто при всеки от нашите кариерни пътешественици и да осигуряват необходимите инструменти и условия за това е постоянна задача на ръководителите на екипи и на Дирекция Човешки ресурси и съществена част от системата за Управление на таланта в ДЗИ

Ето какви са възможностите:

  • Програми за развитие за тези, които искат да стигнат до най-високите точки в Света на ДЗИ. Организираме редица програми на групово ниво (KBC Group) за пътешествениците с висок потенциал – с фокус върху теми от организационно и стратегическо естество.
  • Разработени са разнообразни програми за обучения, включващи и Вътрешния тренинг център на ДЗИ, съпътстващи цялото кариерно пътуване, за да поддържат постоянно високо ниво на пътешествениците.
  • В стремежа да предлагаме все повече възможности на нашите пътешественици и да привличаме все повече ресурси, ние реализираме проект за обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
  • Индивидуалната годишна Оценка на представянето е важна част от възнаграждаването на приноса на пътешествениците, както и от планирането на по-нататъшното им развитие в Света на ДЗИ. Тя е част от политиката ни на откритост, включваща постоянна и неограничена от йерархичните нива обратна връзка.
  • За нас удовлетвореността на нашите пътници е от ключово значение и за да я поддържаме на ниво, предлагаме разнообразие от инициативи, с които гарантираме запомнящо се пътуване.
  • Атрактивната система от придобивки за пътешествениците служи за възстановяването на силите им по пътя.

Проект за обучение по ОПРЧР

  • В подкрепа на корпоративната си стратегия за развитие на своите служители ДЗИ представи и успешно защити проект за обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд към Европейския съюз.
  • Амбициозният проект е с продължителност 12 месеца и включва обучения за 446 служители по 9 ключови компетенции: Управление на хора и екипи, Управление на промяната и стратегическо мислене, Английски език, Работа с електронни таблици – анализ на данни, Управление на времето, Управление на проекти, Работа в екип и ефективна комуникация, Мотивационно обучение за ефективно договаряне на финансовите пазари и Мотивационно обучение за надграждане на продажбени умения.
  • Ние вярваме, че инвестирането в компетентността на служителите ни и по този начин в повишаване на качеството на обслужване на клиентите ни е наше конкурентно предимство, което ще продължи да дава добавена стойност на компанията.
Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.