Контактен център

Медицинска застраховка Добро здраве

Медицинска застраховка Добро здраве стартира през месец юли, като пилотен проект на ДЗИ в градовете София, Варна, Бургас и Пловдив.

Продуктът е ориентиран основно към физически лица и техните семейства, както и за служители в малки фирми.

Основното в стратегията на този нов продукт е да продължим да поддържаме високото качество на обслужване, с което се свързва името на ДЗИ в застрахователния пазар, и да направим това високо качество достъпно за индивидуалния клиент. Продуктът предлага извълнболнична и болнична помощ, както и безплатна профилактика за клиента. Болничната помощ може да бъде използвана и в чужбина.

С цел осигуряване на специално лично отношение и най-високо възможно качество на предлаганите медицински услуги, извънболничната помощ ще бъде извършвана единствено в конкретни медицински заведения, специално подбрани от партньорската ни мрежа на база на качеството на предоставяната услуга и с които ДЗИ има специални договорености – идеята е клиентите ни по този продукт да се чувстват специални и да получават ВИП обслужване в тези избрани здравни заведения.

Предимства на Добро здраве

  • Атрактивни лимити – болнично и доболнично лечение!
  • Надгражда услуги, които НЗОК не покрива! Например избор на екип и покриване на консумативи при болнично лечение.
  • Фиксирани суми при болничен престой!
  • Възможност за в болнично лечение при престой в чужбина!
  • Безплатна профилактика веднъж годишно!
  • Бърз достъп до медицински услуги със здравна карта на ДЗИ в лечебното заведение.
  • Личен здравен център! ВИП обслужване в избраните медицински центрове.

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново