Контактен център

Техническо застраховане

ДЗИ предлага широка гама от технически застраховки, покриващи щети  от изграждане/ монтаж, до специфични покрития за ел. техника и авария на машини.

Подходящи за бизнес клиенти.

Застраховане на електронна техника

Всички рискове при изпълнение на строителните работи

Всички рискове при изпълнение на монтажа

Застраховка на машини и съоръжения

Машини и съоръжения, предоставени на лизинг

Замразени продукти срещу разваляне

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново