Контактен център

Застраховка Живот „ДЗИ Премиум“

 

Основната информация за този продукт е представена в ОИД (Основен информационен документ) на продукта, наличен по-долу на тази страница

 

ОПИСАНИЕ

Застраховка Живот „ДЗИ Премиум“ предоставя възможност за комбинация от застрахователна защита за всяка ситуация и атрактивна спестовност, според индивидуалните нужди на всеки клиент.

 

ЗАЩО ДА СКЛЮЧА ТАКАВА ЗАСТРАХОВКА?

Застраховка Живот „ДЗИ Премиум“ Ви предлага комплексно застрахователно решение, в допълнение към дългосрочна спестовност с атрактивна лихва, известна за целия срок на договора. Освен високата застрахователна защита и натрупване на Спестовен фонд, застраховката предлага и възможност за гъвкави решения през срока на договора, които да удовлетворят потребностите на всеки клиент.

 

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ „ДЗИ ПРЕМИУМ“?

„ДЗИ Премиум“ е дългосрочна универсална застраховка „Живот“, предназначена за клиенти, търсещи комбинация от застрахователна защита и спестяване, която да отговаря на индивидуалните им нужди. Някои примерни нужди могат да бъдат:

 • Защита на личния доход
 • Защита на семейството – стандарт на живот
 • Спестяване за деца
 • Спестяване за пенсия
 • Спестяване за отложени покупки

Застраховката има отделни премии за спестяване и риск, за да може по-лесно да решите върху кой от елементите искате да наблегнете.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

 • Със застраховка Живот „ДЗИ Премиум“ се застраховат здрави лица на възраст от 16 до 69 години.
 • Застрахователното покритие изтича при навършване на 70 години

 

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА „ДЗИ ПРЕМИУМ“?

 • Валутата – застраховката се сключва в евро или лева.
 • Срок на застраховката – срокът може да бъде между 5 и 20 години.
 • Продуктът дава възможност да продължите да спестявате след 70-годишна възраст           
 • Застрахователната премия e годишна, шестмесечна, тримесечна или месечна, по избор на клиента
 • Възможност за внасяне на допълнителни вноски към Спестовния фонд.
 • Опция за авансово теглене на суми от Спестовния фонд.
 • Избираема застрахователна сума, която не е свързана със сумата, която се спестява.
 • Допълнителни (избираеми) застрахователни покрития – Пакет „Злополука“, Пакет „Временна неработоспособност“, Пакет „Медицинска помощ“, Пакет „Злополука на дете“, Пакет “Особено тежки заболявания“.
 • Данъчни облекчения за физически лица за личните вноски на застрахования.

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

Премията се състои от вноска по Спестовен фонд и застрахователна премия. Вноската по Спестовния фонд е избираема (мин. 120 евро или 240 лева), а застрахователната премия зависи от:

 • срока на застрахователната полица;
 • възрастта на застрахованото лице;
 • размера на избраната застрахователна сума;
 • избраната периодичност на заплащане на премията.

 

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?

„ДЗИ Премиум“ се сключва с попълване на:

 • Предложение-въпросник за сключване на застраховка „Живот“ и Лична декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане.

При сключване на застраховката може да бъдат изискани и други документи в зависимост от Вашето здравословно състояние и размера на избраната от Вас застрахователна сума.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново