Контактен център

ДЗИ Актив

 

Основната информация за този продукт е представена в ОИД (Основен информационен документ) на продукта, наличен по-долу на тази страница

 

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

„ДЗИ Актив“ е Вашият начин за дългосрочно спестяване, докато сте защитени от непредвидени рискове и събития. Продуктът предоставя възможност за застрахователна защита, комбинирана с натрупване на средства.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

„ДЗИ Актив“ е  предназначен за онези, които навреме осъзнават необходимостта от  гарантиране на спестяванията си, като в същото време са защитени от непредвидени неприятни събития.

  • Застраховат се здрави лица на възраст от 16 до 64 години.

 

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА ДЗИ АКТИВ?

  • Валутата – застраховката се сключва в евро или лева.
  • Срок на застраховката – срокът може да бъде между 6 и 20 години.
  • Застрахователната премия e годишна с възможност за месечно, тримесечно и шестмесечно разсрочване или еднократно заплащане.
  • Допълнителни (избираеми) застрахователни покрития – Пакет „Злополука“, Пакет „Временна неработоспособност“ , Пакет „Медицинска помощ“ и Пакет „Особено тежки заболявания”.

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия зависи от:

  • срока на застрахователната полица;
  • възрастта на застрахованото лице;
  • размера на избраната застрахователна сума;
  • избраната периодичност на заплащане на премията.

 

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?

 

„ДЗИ Актив“ се сключва с попълване на:

  • Предложение за сключване на застраховка „Живот“ и Лична декларация за здравословното състояние на кандидата за застраховане.

При сключване на застраховката може да бъдат изискани и други документи в зависимост от Вашето здравословно състояние и размера на избраната от Вас застрахователна сума.

 

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново