Контактен център

ИНДИВИДУАЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА ПАКЕТ „ЗАКРИЛА"

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

Индивидуалната застраховка „Злополука“ предоставя застрахователна защита срещу събития вследствие злополука, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица.

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?

 • Застраховат се здрави лица на възраст от 16 до 69 години.
 • Не се застраховат лица с трайно загубена или намалена работоспособност или определен вид и степен на увреждане над 50%.

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА застраховка „Злополука“?

 • ЗАСТРАХОВКАТА СЕ ПРЕДЛАГА В ТРИ ПАКЕТА С РАЗЛИЧНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ СУМИ:
  • СРЕБЪРЕН
  • ЗЛАТЕН
  • ПЛАТИНЕН

ПОКРИТИ РИСКОВЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ

 1. Смърт вследствие на злополука
 2. Смърт вследствие на ПТП
 3. Инвалидност над 50% вследствие на 
 4. Инвалидност над 50% вследствие на ПТП 
 5. Временна неработоспособност вследствие на злополука
 6. Счупени кости и изгаряния
 7. Суми за оперативно лечение на органи и системи  вследствие на злополука
 8. Дневни пари за болничен престой вследствие на злополука

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

Застрахователната премия зависи от избрания пакет и може да бъде месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА 

Индивидуална застраховка „Злополука“ ПАКЕТ „ЗАКРИЛА" може да сключите във всички офиси на ДЗИ, както и в офисите на нашите партньори

Информационен документ за застрахователния продукт

Брошура пакет "Закрила"

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново