Контактен център

Злополука за спортисти

КРАТКО ПРОДУКТОВО ОПИСАНИЕ

 

Индивидуална застраховка „ЗЛОПОЛУКА ЗА СПОРТИСТИ“ предоставя застрахователна защита срещу събития вследствие злополука, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица, активно занимаващи се със спортна дейност.

 

КОЙ Е ЗАСТРАХОВАН?
 

 • Застраховат се активно спортуващи лица на възраст до 40 години.

 

КАКВИ ОПЦИИ ПРЕДЛАГА застраховка ЗЛОПОЛУКА ЗА СПОРТИСТИ“?
 

 •  Избор на валута и размер на застрахователната сума
 • Срок на застраховката – 1 година или друг договорен между страните срок.
 • Застрахователната премия може да се плати еднократно – при сключване на застраховката – или разсрочено на две вноски.
 • Валидност на застрахователното покритие:

ПОКРИТИЕ А – Застраховката покрива събития, настъпили със застрахованите по всяко време.

ПОКРИТИЕ Б – Само за събития, настъпили по време на състезание (и непосредствено съпътстващата го предсъстезателна подготовка-загрявка), което е под надзор и разпореждане на организаторите.

 • Комбинация от рискови покрития:

Основно покритие

 • Смърт от злополука
 • Трайно загубена или намалена работоспособност, или определен вид и степен на увреждане от злополука.

Допълнителни покрития

 • Временна неработоспособност от злополука
 • Медицински разходи вследствие злополука
 • Разходи за медицинско транспортиране вследствие злополука

 

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ?

 

Застрахователната премия зависи от:

 • покритите рискове;

 • срока на застраховката;

 • застрахователната сума;

 • рисковата група спорт.

 

КАК МОГА ДА СКЛЮЧА ЗАСТРАХОВКАТА?

 

Индивидуална застраховка „Злополука за спортисти“ се сключва с попълване на:

 • Предложение за сключване на застраховка „Злополука“.
   

При сключване на застраховката може да бъдат изискани и други документи в зависимост от размера на избраната от Вас застрахователна сума.

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново