Контактен център

Застраховка „Медицински разходи при заболяване и злополука в чужбина с осигурен асистанс”

Ако обичате да пътувате в чужбина или се налага да го правите, защото работата Ви го изисква, възползвайте се от предложението на ДЗИ, за да получите съдействие и навременна медицинска помощ в случай на злополука или акутно заболяване. Тази застраховка предлага не само защита за Вашето здравословно състояние, но също и обезщетение при непредвидени обстоятелства, които може да възникнат по време на престоя Ви извън страната.

 

За кого е предназначена?
 

 • За тези, които пътуват с цел туризъм – самостоятелно или организирано в група
 • За тези, които пътуват с цел работа – самостоятелно или чрез работодателя си
 • За тези, които пътуват в командировка или с цел обучение

 

Какво застраховаме?

Застраховката се предлага в един Основен пакет покрити рискове.

Основното покритие включва възстановяване на направени разходи за:

 • медицинска помощ и лечение в амбулаторни и болнични условия, включително спешна стоматологична помощ
 • репатриране до България
 • погребение в чужбина

Варианти за Лимит на отговорност – по избор на клиента.

Този основен пакет може да бъде разширен с Допълнителни покрития по избор на клиента и срещу заплащане на допълнителна премия.

 

Разширено покритие 1 включва изплащане на обезщетение за следните рискове:

 • смърт от злополука
 • трайна загуба на трудоспособност от злополука
 • дневни пари за болничен престой

 

Разширено покритие 2 предоставя покритие за направени разходи и за получени услуги:

 • правна помощ
 • разходи за престой в хотел на непълнолетно лице
 • транспортиране на непълнолетно лице
 • посещение на роднина
 • доставка на медикаменти
 • предаване на съобщения и промяна на резервации
 • загуба на документи и кредитни карти (само за туристи)
 • загуба/щета на лични вещи, багаж или ценности (само за туристи)

 

Забавяне на пристигането и загуба на багаж включва покритие за направени разходи при:

 • забавяне на пристигането на багаж
 • загуба на багаж

 

Обща Гражданска отговорност включва изплащане на обезщетение до размера на договорения лимит на отговорност.

 

Колко ще Ви струва?

Премията се определя съгласно тарифата на застрахователя в зависимост от избрания лимит на отговорност за медицински разходи, избраните допълнителни покрития, срок и цел на пътуването, възраст на застрахованото лице и териториална валидност на застраховката.

За по-конкретна информация може да се свържете с представител на нашата търговска мрежа или да се обадите на националния телефон на ДЗИ 0700 16 166.

 

Как може да се застраховате?

Застраховката може да се сключи във всеки от офисите на ДЗИ или в офисите на нашите търговски посредници. 

 

Общи условия

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново