Контактен център

Професионална отговорност на нотариус

Задължителна застраховка, съгласно чл.73 (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, в сила от 22.12.1997 г.

 

За кого е предназначена?

Застраховка „Професионална отговорност на нотариус“ е длъжен да сключи всеки действащ нотариус.

 

Какво застраховаме?

Застраховката дава защита срещу искове за обезщетения от трети лица, претърпели вреди вследствие на виновно неизпълнение на професионалните задължения на нотариуса в срока на застраховката, както и на задълженията на помощник-нотариуса и/или на служителите в нотариалната кантора при изпълнението на дейността им съгласно указанията на нотариуса.

Застрахователят разглежда и обезщетява исковете, които са предявени срещу Застрахования за първи път писмено през срока на застраховката, при условие че събитията, на чиято основа са предявени исковете, са настъпили след началната дата на застраховката.

Застрахователната защита може да бъде разширена чрез сключване на покритието „Ретроактивно действие“. По полицата се договаря ретроактивна дата, която предхожда началната дата на застраховката, например с една година. Въз основа на това Застрахователят разглежда и обезщетява искове, които са предявени в срока на застраховката, но се основават на събития, настъпили след ретроактивната дата, вписана в полицата.

Нотариалната Камара на Република България с решение на своето Общо събрание определя минималния лимит на отговорност. Актуалното към момента изискване е всеки нотариус да застрахова професионалната си отговорност за 10 000 евро (или еквивалентна сума в лева). Освен минималния лимит, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД предлага и по-високи доброволни нива на застраховане, като Застрахованият може да се спре на сума в интервала от 40 000 лв. до 1 000 000 лв. като агрегатен лимит за срока на застраховката.

По застраховката не се прилага задължително самоучастие на Застрахования.

 

Колко ще Ви струва?

Застрахователната премия или цената на застраховката се определя в зависимост от избрания лимит на отговорност, обхвата на застрахователното покритие и от срока на застраховката. Премията се заплаща изцяло при сключване на полицата или разсрочено на 2, 3 или 4 вноски, съгласно план на разсрочено плащане.

 

Как може да се застраховате?

Полица по застраховка „Професионална отговорност на нотариуси“ може да бъде сключена във всеки от офисите и агенциите на „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД в страната. Необходимо е само да попълните Заявление-въпросник (по образец). Специалист от компанията ще Ви издаде полица според заявените от Вас условия и след заплащане на определената застрахователна премия застраховката влиза в сила.

 

Информационен документ за застрахователния продукт

Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново