Контактен център

VIVACare Phone

Ако търсите допълнителна  защита  за вашето мобилно устройство (мобилен телефон, смартфон, таблет), можете да сключите застраховка VIVACare Phone.

 

За кого е предназначена?

Застрахователната програма е предназначена за клиенти на ВИВАКОМ (само физически лица)и може да се сключи само за нови мобилни устройства в момента на закупуване от ВИВАКОМ.

 

Какво застраховаме?

Застрахователят ще обезщети застрахования в случай на увреждания на застрахованото мобилно устройство, непокрити от фабричната гаранция и настъпили вследствие на следните застрахователни рискове:

  • Пожар, мълния, експлозия имплозия, сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;
  • Буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване, замръзване;
  • Земетресение;
  • Измокряне (увреждане на застрахованото имущество в резултат на непреднамерено измокряне);
  • Случайно счупване, вкл. при ПТП (материална щета на застрахованото имущество, която не се покрива от гаранцията на производителя).

 

Как може да се застраховате?

В магазините на ВИВАКОМ при закупуване на ново мобилно устройство.

Какъв е срокът на застраховката?

Срокът на застраховката е 12 месеца.

Какво следва да направите в случай на щета?

При увреждане на застрахованото мобилно устройство застрахованият следва да посети магазин на ВИВАКОМ и да предаде мобилното устройство за установяване на повредата (както при повреда в срока на фабричната гаранция). Оторизиран сервиз на производителя установява повредите, а клиентът получава информация от ВИВАКОМ за възможностите и начините за възстановяване на претърпените щети.

Вредите по застраховката се обезщетяват само в натура - чрез ремонт при частична щета или замяна (със същото мобилно устройство или такова със същите характеристики) при тотална щета. Парични обезщетения не се изплащат.

Какви документи са необходими за завеждане на щета?

Заедно със застрахованото мобилно устройство клиентът следва да представи:

1. Застрахователен сертификат, за да удостовери наличие на застраховка;

2. Фактура за закупуване на мобилно устройство.


Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново