Контактен център

Застраховка „Комплексна медицинска помощ“

Кратко продуктово описание

  • Предлаганата от ДЗИ Медицинска застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“ осигурява сигурност и спокойствие на застрахованите за получаване на професионална и своевременна медицинска помощ при възникване на здравен проблем;
  • Чрез Медицинска застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“ на ДЗИ получавате достъп до общински, държавни, университетски и частни здравни заведения, с които ДЗИ има сключени договори за Абонаментно (безкасово) обслужване. За всички останали здравни заведения се възстановяват разходите на застрахованите лица;
  • На номера на Здравния Контактен Център (0700 11 555) на ДЗИ застрахованите получават съвети и съдействие при здравословни проблеми от лекар на ДЗИ;
  • Застраховката покрива използването на здравни услуги при Извънболнична помощ (медицински прегледи, изследвания и др.) и Болнична помощ (престой в болница, изследвания, манипулации и др.);
  • Медицинско покритие на територията на Република България;
  • Всяко застраховано лице получава индивидуална здравна карта.

За кого е предназначена?

Медицинска застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“ е предназначена за:

  • Индивидуални клиенти;
  • Семейства;
  • Малки и средни предприятия;
  • Корпоративни клиенти.

Какви опции предлага застраховка „Комплексна Медицинска Помощ“?

Клиентите избират застрахователните суми по Основното покритие (Извънболнична помощ и Болнична помощ) и могат да изберат някои от следните Допълнителни покрития:

1. Лекарствени средства;

2. Корекционни средства;

3. Помощни средства;

4. Санитарен (медицински) транспорт;

5. Рехабилитация;

6. Комплексна дентална помощ;

7.Профилактика.

Как може да се застраховате?

Застраховката може да се сключи във всеки от офисите на ДЗИ.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.