Контактен център

Проверка на щета

Моля, въведете номер на полица и номер на щета към нея.


Моля, въведете знаците от картинката в полето по-долу.


  • Тук можете да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховка Каско+ в ДЗИ.

  • Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.

  • Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.