Контактен център

Помощ при щета

Инструкции при настъпване на застрахователно събитие и последващо подаване на иск за щети за застраховки

Какво да правим при настъпване на застрахователно събитие? 

Изберете вид инцидент:

 
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ.
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.
Тук можете да получите информация за стъпките, които трябва да предприемете в случай на щета.
Тук можете да заплатите онлайн вноска по застраховка в ДЗИ „Общо застраховане“ ЕАД. Ново