Контактен център

ЗА ЗАСТРАХОВКА „ОТГОВОРНОСТ НА СПЕДИТОРА"

“ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД  предоставя на своите застраховани покритие съгласно Общите условия за застраховка “Отговорност на спедитора” от 10.11.2007 г. и  Клаузи /A/, /B/ или /C/ .

Спедитора, действуващ като КОМИСИОНЕР /КЛАУЗА А/ – като Пълномощник или Търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС:

 • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

Спедитора, действуващ като ОПЕРАТОР /КЛАУЗА В / по ОСУ на НСБС:

 • щети от липси и повреди на стоката;
 • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

Спедитора, действуващ като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР /КЛАУЗА С/ по ОСКУ на НСБС:

 • щети от липси и повреди на стоката;
 • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва на база по­пълнено от кандидата за застраховане Предложение-въпросник, по образец на застрахователя, като за отделните клаузи, задължително се попълват въпросите, ка­саещи следната информация:

а)  спедиционния приход в оригинална ва­лута - когато спедиторът действа ка­то комисионер (Клауза А);

б)  бруто приходът от навла, складови и претоварни услуги в оригинална валу­та - когато спедиторът действа като транспортен оператор (Клауза В);

в)  ежемесечно сведение за максималната месечна стойност на стоките в склада му в оригинална валута или друга избрана валута, когато спедиторът действа като складов оператор (Клауза С).


Застраховката е предназначена за спедитори, които извършват своята дейност в съответствие с “ОБЩИТЕ СПЕДИТОРСКИ УСЛОВИЯ” /ОСУ/ и “ОБЩИТЕ СКЛАДОВИ УСЛОВИЯ” /ОСКУ/ на Националното сдружение на Българските спедитори /НСБС/.

СПЕДИТОРЪТ може да действува:

 1. Като ПЪЛНОМОЩНИК – от името и за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА.
 2. Като ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА.
 3. Като ОПЕРАТОР – от свое име и за своя сметка.

“ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД  предоставя на своите застраховани покритие съгласно Общите условия за застраховка “Отговорност на спедитора” от 10.11.2007 г. и  Клаузи /A/, /B/ или /C/ .

Спедитора, действуващ като КОМИСИОНЕР /КЛАУЗА А/ – като Пълномощник или Търговски представител на клиента по ОСУ на НСБС:

 • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

Спедитора, действуващ като ОПЕРАТОР /КЛАУЗА В / по ОСУ на НСБС:

 • щети от липси и повреди на стоката;
 • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

Спедитора, действуващ като СКЛАДОВ ОПЕРАТОР /КЛАУЗА С/ по ОСКУ на НСБС:

 • щети от липси и повреди на стоката;
 • финансови загуби на клиента, вследствие грешки и пропуски на спедитора;

СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

Застраховката се сключва на база по­пълнено от кандидата за застраховане Предложение-въпросник, по образец на застрахователя, като за отделните клаузи, задължително се попълват въпросите, ка­саещи следната информация:

а)  спедиционния приход в оригинална ва­лута - когато спедиторът действа ка­то комисионер (Клауза А);

б)  бруто приходът от навла, складови и претоварни услуги в оригинална валу­та - когато спедиторът действа като транспортен оператор (Клауза В);

в)  ежемесечно сведение за максималната месечна стойност на стоките в склада му в оригинална валута или друга избрана валута, когато спедиторът действа като складов оператор (Клауза С).


Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.