Контактен център

KBC придоби още 8,679 % от ЗПАД ДЗИ, с което общият размер на притежаваните акции достигна 80,457%.

15/08/2007

На 3 Август KBC получи необходимото одобрение от регулаторните органи и успешно финализира придобиването на 70% от ЗПАД ДЗИ. 
Както своевременно бе обявено, KBC планира да придобие останалите акции и на 13.08.2007 година добави още 8,679 % от ЗПАД ДЗИ, с което общият размер на притежаваните акции достигна 80,457%.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.