Контактен център

KBC обявява търг за изкупуване на акции на ЗПАД ДЗИ

04/09/2007

Брюксел/София 
На 3 август 2007 г. KBC придоби 70% от ЗПАД ДЗИ и заяви твърдото си намерение за по-нататъшно увеличаване на придобития дял. В последствие KBC откупи още 15% от акциите на дружеството чрез Българската фондова борса. Днес KBC получи необходимото одобрение от всички регулаторни органи за стартирането на публичен търг за останалите 15% от акциите на ЗПАД ДЗИ, българския лидер на пазара на общо и животозастраховане.

Публичният търг ще започне на 5 Септември 2007 г. и в продължение на 28 дни ще бъдат откупувани акции на цена от 96,3 евро, която е еквивалентна на цената, изплатена по-рано за 70% от акциите на дружеството. Общата парична равностойност на 15% от акциите възлиза на 40,2 млн.евро.

Благодарение на водещото и дългосрочно присъствие на ЗПАД ДЗИ в страната и силно развитата национална многоканална дистрибуторска мрежа KBC получава уникална възможност да стъпи на българския пазар. ЗПАД ДЗИ е безспорен лидер в общозастрахователния и животозастрахователния сектор и е утвърдена марка, която постига отличен ръст и добра доходност. Това осигурява възможност на KBC да развива банковото застраховане на напредващия български пазар. KBC реагира навременно на присъединяването на България към Европейския съюз (на 1 януари 2007 г.) и се превърна в първия белгийски инвеститор в българския финансов сектор.

 

 

За повече информация, моля свържете се с:

- Люк Кул, Директор Връзки с инвеститори, KBC Group
Тел. (32) 2 429 40 51 
investor.relations@kbc.com

- Вивиан Хюбрехт, Мениджър комуникации и говорител на KBC Group 
Тел. (32) 2 429 85 45 
viviane.huybrecht@kbc.be или pressofficekbc@kbc.be

- Валери Алексиев - Заместник-председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗПАД ДЗИ
Тел.(359) 2 980 97 27
Alexiev@dzi.bg

ЗПАД ДЗИ: www.dzi.bg

ЗПАД ДЗИ е създадено като държавен застраховател през 1946 г. и има 60-годишен опит, познание и разбиране за пазарите и клиентите във всички застрахователни сегменти. ЗПАД ДЗИ е утвърдена, уважавана и широко разпознаваема марка в българското застраховане. Благодарение на дългогодишното си присъствие и експертен опит ДЗИ успява да запази първото място на българския общозастрахователен и животозастрахователен пазар въпреки засиленото присъствие на международни конкуренти, появили се в края на 90-те години.

ЗПАД ДЗИ разполага с развита, многоканална мрежа на разпространение с национално покритие. Компанията има установено присъствие не само в големите градове, но и в много провинциални области; разполага с 200 клона за директни продажби, повече от 9 000 (7 800 общозастрахователни и 2 400 животозастрахователни) лицензирани агенти и 217 брокери.

ЗПАД ДЗИ е шестата по големина публична компания в България с 975 служители на пълно работно време. Компанията поставя фокус върху малкия бизнес, има стабилни позиции в общото и животозастраховането и особено в автомобилното застраховане (което генерира над 70% от приходите от общозастрахователните услуги). ДЗИ Здравно Застраховане, специализирано в доброволното здравно осигуряване, също е част от богатото застрахователно портфолио. Част от сделката е и придобиването от страна на КВС на ДЗИ Инвест – доставчик на посреднически услуги на Българската Фондова Борса.

КВС Груп: www.kbc.com

КВС е една от водещите финансови групи в Европа. Многоканална банкова и застрахователна група, развиваща дейността си в Европа и обслужваща главно малки и частни банкови клиенти, както и малки и средни предприятия. Освен фокуса върху осигуряването на малки и частни банкови и застрахователни услуги компанията е активна и в областта на управлението на активи, предоставянето на корпоративни услуги и пазарни дейности.

КВС притежава значителни, дори водещи, позиции на двата пазара, на които развива дейност - Белгия и Централна и Източна Европа, и притежава разгърната частна банкова мрежа работеща по концепцията на Европейските частни банкери. KBC Груп работи и в редица други страни и региони в целия свят.

През изминалото десетилетие КВС изгради стабилни позиции в Полша, Чехия, Словакия и Унгария. Дългосрочната стратегия на КВС включва непрестанно търсене на пазарни възможности в бъдещи страни членки на Европейския съюз, както и в други държави. От края на миналата година КВС Груп предприе сериозни стъпки и разшири дейността си в редица страни чрез придобиването на Romstal Leasing и INK Insurance Broker (Румъния), A Banka (Сърбия), Absolut Bank (Русия), както и на брокерските компании Swiss Capital (Румъния), Equitas (Унгария), Bastion, Senzal and Hipobroker (Сърбия) и Baltic Investment Company (в Латвия (Рига), Русия (Москва), Украйна (Киев) и Прибалтийските републики).

Акциите на КВС Груп се търгуват на борсата Euronext в Брюксел (с инициали ’KBC’) и на люксембургската фондова борса.
КВС е една от водещите белгийски компании и финансови групи в Европа с пазарна капитализация на стойност около 36 милиарда евро. Служителите на KBC Груп наброяват 50 000 души и обслужват около 11 милиона клиенти.

Тук можете да поискате оферта за застраховка Каско в ДЗИ. Услугата се предоставя само за леки автомобили за лично ползване. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук можете да поискате оферта за имуществена застраховка на Вашия дом от ДЗИ. Услугата се предоставя само за жилища, собственост на физически лица. Офертата е персонална и е съобразена с клиентската Ви история в ДЗИ. Очаквайте офертата на посочения от Вас имейл адрес.
Тук може да известите за Вашата щета по електронен път. Услугата е валидна само за щети по застраховки „Каско+“ и „Имущество“ в ДЗИ
Тук можете да проверите по електронен път статуса на Вашата заведена щета.